Przeprowadzono badania kliniczne mające na celu

ocenę skuteczności bielizny DermaSilk INTIMATE® w łagodzeniu dolegliwości.

Badania polegają na obserwacji efektów regularnego noszenia bielizny DermaSilk INTIMATE® w porównaniu z grupą noszącą bieliznę bawełnianą.

 

Dodatkowo, identyczne terapie farmakologiczne (standardowe dla danych dolegliwości) stosowane są w obu grupach. Dlatego też można wnioskować, iż jeśli obserwowana jest szybsza oraz skuteczniejsza poprawa w grupie DermaSilk, to jest ona wartością dodaną otrzymaną dzięki noszeniu bielizny terapeutycznej.

 

 

Badanie I

96% pacjentek z nawracającą kandydozą (min. 4 razy rocznie) nosiło bieliznę DermaSilk / bawełnianą przez okres sześciu miesięcy. Opracowanie: D'Antuono, Bellavista, Banzola, Gaspari, Patrizi.
badanie1.html


Badanie II

80 pacjentek cierpiących na różne dolegliwości ginekologiczne nosiły DermaSilk / bawełnę przez okres 14 dni Opracowanie: Anceschi, Marcellini.
badanie2.html


Badanie III

12 młodych pacjentek cierpiących na różne objawy związane z dziecięcym zapaleniem miejsc intymnych (PIV) nosiło majtki DermaSilk przez 30 dni. Opracowanie: Patrizi, Giacomini, Gurioli, Neri.


Badanie IV

42 kobiety dotknięte liszajem twardzinowym miejsc intymnych (lichen sclerosus) nosiły DermaSilk / bawełnę przez okres 6 miesięcy. Opracowanie: D'Antuono, Bellavista, Negosanti, Zauli, Baldi.
badanie4.html